حل عددی مدل جریان غیر دائمی یک بعدی بر روی بسترهای فرسایشی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2000.175638

عنوان مقاله [English]

Numerical Modeling of One Dimentional Unsteady Mobile Boundary Flow

نویسندگان [English]

  • M. K Birami
  • H. R Safavi