مطالعه بار آلودگی رواناب‌ها و فاضلاب های شهری

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2001.175705

عنوان مقاله [English]

Study of the Pollutants Load in Urban Run off and Sanitary Wastewater

نویسندگان [English]

  • A Taebi
  • B Memarpour
  • H Safavi