کیفیت رواناب های شهری و روش‌های کنترل اثرات سوء زیست محیطی آن

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.1996.173846

عنوان مقاله [English]

The Quality of Urban Runoff and Methods of Controlling its Adverse Environmental Effects

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Safavi