دوره و شماره: دوره 29، شماره 6 - شماره پیاپی 118، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1-138 

مقاله پژوهشی

تحلیل شاخص‌های بهره‌وری شرکت‌های آب و فاضلاب شهری

صفحه 1-14

10.22093/wwj.2017.87689.2416

سید حسین سجادی‌فر؛ مسعود خشایی؛ غلامرضا ابراهیم آبادی؛ محمد داودآبادی