شکسته شدن سد باطله در کشور گویان- هشدار

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.2003.176343

عنوان مقاله [English]

The Breaking of Tailings Dam in Guyana - Warning

نویسنده [English]

  • A. A Rahmani