مقایسه‌ی عملکرد منعقدکننده‌های آلوم و کلرورفریک در کاهش آلاینده‌های پساب کاغذسازی سولفیت

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2003.176331

عنوان مقاله [English]

Comparing Alum and Ferric Chloride in Removal of Pollutants from Sulfite Pulping Plant Effluent

نویسندگان [English]

  • Sh Ghodbanan
  • M Amiri