کاربرد پرتوهای بنفش در گندزدایی آب

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2001.175702

عنوان مقاله [English]

Ultraviolet Light in the Use of Water Disinfection

نویسندگان [English]

  • H Ghafourian
  • R Dabbagh
  • Gh. R Nabi
  • N Mehrdadi