ارزیابی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان برای کشاورزی

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

10.22093/wwj.2000.175550

عنوان مقاله [English]

Assessment of Effluent Quality of Isfahan Wastewater Treatment for Irrigation

نویسندگان [English]

  • A. A Safari Sanjani
  • SH Hajrasuliha