حذف فلزات سنگین توسط نیزارهای مصنوعی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.1999.174913

عنوان مقاله [English]

Heavy Metals Removal by Constructed Wetlands

نویسندگان [English]

  • M Makshuri
  • M Vosoughi
  • K Imandel
  • S. M Borghei
  • A Badkoubi