بررسی کارایی صافی کند ماسه ای در حذف کلیفرمها و مواد آلی

نویسندگان

10.22093/wwj.1996.173897

عنوان مقاله [English]

The Efficiency of Slow Sand Filters in Removal of Coliform and Organic Matter

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Shahmansouri
  • Bijan Bina
  • Reza Rezaee