مکانیسم و عوامل مؤثر بر فلکولاسیون بیولوژیکی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.1996.173884

عنوان مقاله [English]

Mechanism and Factors Affecting Biological Flocculation

نویسنده [English]

  • Ramin Nabi Zadeh