بررسی راندمان برکه های تثبیت در حذف تخم انگل ها و کلیفرمهای مدفوعی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.1995.173836

عنوان مقاله [English]

Investigating the Efficiency of Stabilization Ponds in Removing the Eggs of Parasites and Faecal Coliforms

نویسندگان [English]

  • Hosein Movahedian
  • Bijan Bina
  • Mohsen Arbabi