شناسایی گونه باکتری رشته ای غالب در سه تصفیه خانه فاضلاب و مقایسه آن با اندیس حجمی لجن

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.1995.173826

عنوان مقاله [English]

Identification of the Dominant Filamentous Bacteria Species in three Wastewater Treatment Plants and its Comparison with the Volume Index of Sludge

نویسندگان [English]

  • Bijan Bina
  • Hosein Movahedian
  • Shahram Ayramlouzadeh