کلیدواژه‌ها = رواناب شهری
برآورد رواناب در حوزه‌های آبخیز شهری با استفاده از مدل‌های تحلیلی (مطالعه موردی: بخشی از منطقه 22 شهر تهران)

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 47-56

علی سلاجقه؛ الهام فروتن؛ محمد مهدوی؛ حسن احمدی؛ فرود شریفی؛ بهرام ملک محمدی


بررسی کیفیت و احیای روانابهای شهری در شیراز

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 46-55

محمد پروین نیا؛ غلامرضا رخشنده‌رو؛ پرویز منجمی