کلیدواژه‌ها = پالایشگاه تهران
جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم‌های گوگردخوار از لجن تصفیه‌خانه فاضلاب پالایشگاه نفت تهران

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 56-61

رضا شکوهی؛ محمد یوسف علیخانی؛ زهرا کاشی تراش اصفهانی


شبیه‌سازی روشهای "پمپاژ-تصفیه" و "هوادهی" در احیای محلی آبهای‌زیرزمینی آلوده

دوره 16، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 30-39

حمیدرضا صفوی؛ کاوه سوخک لاری؛ امیر تائبی