نویسنده = مجید قنادی
تأثیر جنس لوله بر رشد جمعیت میکروبی در شبکه‌ی آبرسانی کرج

دوره 14، شماره 3، آذر 1382، صفحه 45-52

10.22093/wwj.2003.176457

سهیل امیری؛ مجید قنادی؛ سیمین ناصری


مدل پیش‌بینی مقدار مناسب تزریق ماده ی منعقدکننده در تصفیه خانه‌های آب ایران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1381، صفحه 26-31

10.22093/wwj.2002.176027

مجید قنادی؛ علیرضا اکبرزاده؛ محمود شریعت؛ سیمین ناصری؛ داود پازوکی


بازیابی کروم از فاضلاب صنایع آبکاری به روش تبادل یون

دوره 11، شماره 3، آذر 1379، صفحه 30-35

10.22093/wwj.2000.175687

نعمت الله اسمی؛ فروغ واعظی؛ مجید قنادی