نویسنده = محمد کارآموز
بررسی اثرات انتقال آب‌های سطحی شرق به غرب تهران بر کیفیت آب‌های زیرزمینی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1382، صفحه 29-40

10.22093/wwj.2003.176407

بنفشه رزاقی خمسی؛ محمد کارآموز؛ نعمت الله جعفرزاده


اثر تغییرات نیاز روی عملکرد مدل های بهره برداری از مخازن

دوره 9، شماره 4، اسفند 1377، صفحه 42-53

10.22093/wwj.1999.174687

محمد کارآموز؛ صدیقه ترابی پلت کله


برنامه ریزی برای توسعه پایدار: مدلهای خودپالایی رودخانه ها

دوره 7، شماره 3، آذر 1375، صفحه 2-14

10.22093/wwj.1996.173956

محمد کارآموز؛ آزاده استاد رحیمی؛ بنفشه زهرایی؛ حمیدرضا صفوی