دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 1-114 (پیاپی: 76) 

مقاله پژوهشی

انتخاب فرایند بهینه تصفیه فاضلاب با استفاده از روش AHP

صفحه 2-12

عبدالرضا کریمی؛ ناصر مهردادی؛ سید جمال‌الدین هاشمیان؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ رضا توکلی مقدم


اندازه‌گیری غلظت سولفید هیدروژن و ظرفیت اکسیداسیون و احیا در خط اصلی انتقال فاضلاب شهرری

صفحه 13-19

کاظم ندافی؛ مهدی فضل‌زاده دویل؛ امیر حسین محوی؛ مسعود یونسیان؛ رامین‌ نبی‌زاده؛ سجاد مظلومی


بررسی کارایی سیستم دیسک‌های بیولوژیکی چرخان در حذف آنیلین

صفحه 20-27

سید حسین موسوی علیانی؛ حسین گنجی‌دوست؛ بیتا آیتی


گندزدایی آب تصفیه‌خانه آب و پساب تصفیه‌خانه فاضلاب اصفهان با اشعه گاما

صفحه 28-32

حسن هاشمی؛ محمد مهدی امین؛ بیژن بینا؛ محمد عبدالهی؛ مریم حاتم‌زاده


ارزیابی عملکرد رزین نانو ذرات آهن در کاهش فلوراید از آب

صفحه 33-37

امیرحسین محوی؛ مریم رحمانی بلداجی؛ سینا دو برادران


بررسی راندمان حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی (LAS) در برکه‌های تثبیت فاضلاب شهر یزد

صفحه 38-43

اصغر ابراهیمی؛ محمد حسن احرامپوش؛ محمدرضا سمایی؛ سید وحید غلمانی؛ پروانه طالبی؛ مجید دهقان؛ عاطفه هنردوست؛ ابراهیم شاهسونی


تئوری‌های مختلف گرانولاسیون لجن در شرایط بی‌هوازی

صفحه 44-53

جلال شایگان؛ محمد صالح یوسف‌نژاد؛ آزاده همتی


یاداشت‌ فنی

اثر کود گاوی، لجن فاضلاب و کلرید کادمیم بر جذب کادمیم در شاخساره ذرت

صفحه 98-103

معصومه شریفی؛ مجید افیونی؛ امیر حسین خوشگفتار منش