بررسی انتقال ویروس در محیط متخلخل اشباع به کمک مدل Hydrus- ID جهت تعیین حریم چاه

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2004.176489

عنوان مقاله [English]

Investigation of Virus Transport in the Saturated Porous Media by Hydrus-ID Model

نویسندگان [English]

  • P Ahmadpour
  • S. O Torabi
  • M Tajrishi