حل معادله عمومی انتقال آلودگی در سفره‌های آب زیرزمینی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2004.176487

عنوان مقاله [English]

Solution of the General Equation of Solute Transport through Groundwater Aquifers

نویسندگان [English]

  • G. A Barani
  • M. B Rahnama
  • B Safa