بررسی کیفی آب رودخانه تجن و تعیین اثرات توسعه صنعتی، کشاورزی و شهری بر آن

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2004.176475

عنوان مقاله [English]

Sustainable Development: Water Quality Assessment of Tajan River

نویسندگان [English]

  • N Mehrdadi
  • A Sabbaghi
  • M. A Rokni