اصول راهبری تصفیه خانه‌های آب ( مقاصد برنامه‌های مدیریت مخازن آب ) ( قسمت نوزدهم)

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسنده

10.22093/wwj.2003.176472

عنوان مقاله [English]

Management Principles of Water Treatment Plants (Objectives of Water Reservoir Management Programs) (19th Part)

نویسنده [English]

  • Consultant Engineers Water and Wastewater Design and Research