اصول راهبری تصفیه خانه‌های آب ( مقاصد برنامه‌های مدیریت مخازن آب) ( قسمت هجدهم)

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسنده

10.22093/wwj.2003.176415

عنوان مقاله [English]

Management Principles of Water Treatment Plants (Objectives of Water Reservoir Management Programs) (Part 18)

نویسنده [English]

  • Consultant Engineers Water and Wastewater Design and Research