ارزیابی نگرش و نیات رفتاری شهروندان کاشان نسبت به آب شهری

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

10.22093/wwj.2003.176398

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Kashan Citizens Attitudes and Behavioral Intentions Towards Water

نویسندگان [English]

  • M Nazarzadeh
  • A Abrishamchi
  • M Tajrishi