بررسی شیمیایی و میکروبی آب آب‌انبارهای روستایی در استان گلستان

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

10.22093/wwj.2003.176375

عنوان مقاله [English]

Chemical and Biological Study of Cistern Water Systems in Rular Areas of Golestan Province

نویسندگان [English]

  • H Pourmoghadas
  • M. R Shahmansouri
  • A Zafarzadeh