مدل سازی ترکیبات و محصولات ناشی از فرآیند لجن فعال در حالت پایدار

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.2004.176354

عنوان مقاله [English]

Steady- State Modeling of Composition and Production of Activated Sludge

نویسنده [English]

  • A. A Zinati Zadeh