اصول راهبری تصفیه خانه‌های آب ( مقاصد برنامه‌های مدیریت مخزن آب) ( قسمت پانزدهم)

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسنده

10.22093/wwj.2002.176065

عنوان مقاله [English]

Management Principles of Water Treatment Plants (Objectives of Water Reservoir Management Programs) (15th Part)

نویسنده [English]

  • Consultant Engineers Water and Wastewater Design and Research