ممیزی و کاهش مصرف آب در کارخانه قند اصفهان

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

10.22093/wwj.2002.176057

عنوان مقاله [English]

According Water Use in Beet Sugar Industry

نویسندگان [English]

  • S. M Babaeenezhad Pirouz
  • M Tajrishi
  • A Abrishamchi