ارزیابی خصوصیات مهم فیزیکی سه نوع فیلتر زئولیتی به منظور حذف فلزات سنگین فاضلاب

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2002.176035

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Important Physical Properties of Three Types of Zeolite Filters in order to Remove Heavy Metals from Wastewater

نویسندگان [English]

  • S. H Tabatabaei
  • M Tavassoli
  • A. M Liaghat