اصول راهبری تصفیه خانه‌های آب ( مقاصد برنامه‌ای مدیریت مخازن آب) ( قسمت سیزدهم)

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسنده

10.22093/wwj.2002.175999

عنوان مقاله [English]

Management Principles of Water Treatment Plants (Programmatic Objectives of Water Reservoir Management) (Part 13)

نویسنده [English]

  • Consultant Engineers Water and Wastewater Design and Research