بررسی خوردگی و رسوب دهندگی آب آشامیدنی چاه‌های شهر رشت

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسنده

10.22093/wwj.2001.175912

عنوان مقاله [English]

Corrosion and Precipitation Study of Rasht Water Supply Resources

نویسنده [English]

  • P Ramezani