اصول راهبری تصفیه خانه‌های آب ( مقاصد برنامه‌های مدیریت مخازن آب) ( قسمت هشتم)

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسنده

10.22093/wwj.2001.175707

عنوان مقاله [English]

Management Principles of Water Treatment Plants (Objectives of Water Reservoir Management Programs) (Eighth Part)

نویسنده [English]

  • Consultant Engineers Water and Wastewater Design and Research