رویکرد فازی در بهره‌برداری بهینه از مخزن سد

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2001.175696

عنوان مقاله [English]

Reservoir Operating Rules with Fuzzy Dynamic Programming

نویسندگان [English]

  • A Naghibi Bidokhti
  • A Abrishamchi