ارزیابی یک روش ساده برای جست و جوی کیست و اواوسیست تک یاخته ها و تخم کرم ها در آب آشامیدنی شهری

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.1999.174814

عنوان مقاله [English]

Evaluation of a Simple Method for Detection of Cysts and Oocysts in Drinking Water

نویسندگان [English]

  • M Fallah
  • I Mobedi
  • J Habibi