تأثیر آهک در حذف باکتری های رشته ای و کنترل بالکینگ

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.1999.174807

عنوان مقاله [English]

The Effect of Lime in Removal of Filamentous Bacteria and Control of Bulking

نویسندگان [English]

  • A. R Sahbaei
  • A. A Azimi
  • M Karbasi
  • Sh Babamir