جداسازی و شناسایی باکتری های مقاوم به فلزات سنگین در رسوبات حاشیه زاینده رود

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

10.22093/wwj.1998.174648

عنوان مقاله [English]

Isolation and Identification of Resistant to Heavy Metals in Sediments of Zayandehroud River

نویسندگان [English]

  • R Kasra Kermanshahi
  • A Ghazifard
  • A Tavakkoli