تجمع فلزات سمی ناشی از کاربرد لجن در کشاورزی آیا مقررات USEPA حفاظتی است؟ (قسمت اول)

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسنده

10.22093/wwj.1998.174218

عنوان مقاله [English]

Accumulation of Toxic Metals Due to the Use of Sludge in Agriculture Are USEPA Regulations Protective? (Part I)

نویسنده [English]

  • S.F Mousavi