تصفیه فاضلاب به روش AB راه حلی برای فاضلابهای مشکل‌ساز

نوع مقاله : مطلب علمی

10.22093/wwj.1997.174187

عنوان مقاله [English]

AB treatment of Wastewater is a Solution for Problematic Wastewater