ارزیابی سودمندی تانک ته نشینی با بار هیدرولیکی زیاد جهت کاهش مواد جامد معلق رودخانه کارون با کمک ماده منعقدکننده و بدون آن

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

10.22093/wwj.1997.173999

عنوان مقاله [English]

Evaluation of High Rate Settling Tanks in Removal of Suspended Solids With and Without Coagulant Aids in Karoon River

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rajabizadeh Darzini
  • Javad Tajbakhsh Tabar
  • Naser Razeghi