مصاحبه با مهندس عبدالحسین سیف الهی (معاونت عمرانی استانداری اصفهان)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.1993.173532

عنوان مقاله [English]

Interview with Engineer Abdul Hossein Saifullahi (Esfahan Governorate Civil Deputy)