مصاحبه با آقای مهندس منوچهری( معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.1991.173331

عنوان مقاله [English]

Interview with Mr. Engineer Manouchehri (Deputy Minister of Energy for Urban Water and Wastewater Affairs)