طرح فاضلاب تهران (تاثیر رژیم هیدرولوژیکی حوض هوادهی بر خواص ته نشینی لجن)

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسنده

10.22093/wwj.1991.173326

عنوان مقاله [English]

Tehran Sewage Project (The Effect Of The Hydrological Regime Of The Aeration Pond On The Sedimentation Properties Of Sludge)

نویسنده [English]

  • Akbar Azimi