علت بروز بالکینگ لجن و روش های جلوگیری از آن

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.1991.173293

عنوان مقاله [English]

The Cause of Sludge Bulking and its Prevention Methods

نویسنده [English]

  • Research Committee Water and Sewage of Isfahan