عملکرد بیولوژیکی حوضچه های تثبیت چند مرحله ای

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.1991.173290

عنوان مقاله [English]

Biological Performance of Multistage Stabilization Ponds

نویسنده [English]

  • Hamid Movahedian