نویسنده = علی قیصری
تعیین کارایی تصفیه خانه فاضلاب در یک شرکت شیر پاستوریزه

دوره 14، شماره 2، شهریور 1382، صفحه 60-65

10.22093/wwj.2003.176413

علی قیصری؛ محمدعلی کاظمی؛ عباس فرازمند


ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سد زاینده‌رود

دوره 13، شماره 4، اسفند 1381، صفحه 15-23

10.22093/wwj.2003.176069

بیژن بینا؛ مهدی اسدی؛ علی قیصری


تصفیه پساب‌های حاوی فلزات سنگین به روش احیاء باکتریایی سولفات

دوره 12، شماره 1، خرداد 1380، صفحه 16-23

10.22093/wwj.2001.175891

عباس فرازمند؛ محدعلی کاظمی؛ علی قیصری؛ حمیدرضا ارومیه


ارزیابی عملکرد برکه های بی هوازی

دوره 10، شماره 3، آذر 1378، صفحه 2-9

10.22093/wwj.1999.174883

علی قیصری؛ محمد علی کاظمی؛ حمیدرضا ارومیه


تأثیر بستر قلوه سنگی بر روی راندمان برکه‌های تثبیت فاضلاب

دوره 9، شماره 1، خرداد 1377، صفحه 2-9

10.22093/wwj.1998.174222

علیرضا مصداقی نیا؛ علی قیصری؛ محمدعلی کاظمی؛ باقر معمارپور؛ ناصر کاظم زاده


تحلیلی پیرامون برخی از عوامل ایجادکننده بالکینگ و روش های کنترل آن

دوره 6، شماره 2، آذر 1374، صفحه 35-40

10.22093/wwj.1995.173839

بیژن بینا؛ علی قیصری؛ شکوه السادات بابامیر


تحلیلی پیرامون برخی از عوامل ایجادکننده بالکینگ و روش های کنترل آن

دوره 5، شماره 1، آذر 1373، صفحه 21-25

10.22093/wwj.1994.173563

بیژن بینا؛ علی قیصری؛ شکوه السادات بابامیر


تصفیه فاضلاب های دباغی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1369، صفحه 17-28

10.22093/wwj.1990.173278

علی قیصری