بررسی علمی روش تعیین درصد خلوص پلی‌آلومینیوم کلراید مایع و جامد در راستای تدوین استاندارد ملی

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امیدیه

3 دانش‌آموخته کارشناسی شیمی کاربردی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

پلی‌آلومینیوم کلراید در سال‌های اخیر به‌عنوان یک ماده منعقد کننده کارآمد، جایگزین سایر مواد منعقد کننده شده است. با وجود فرمول‌های تولید متنوع از این خانواده، ضرورت تدوین یک استاندارد ملی جامع در زمینه آنالیز کیفیت و روش تعیین آن بیش از پیش احساس می‌‌شود. در این پژوهش روش استاندارد تصویب شده توسط کشور چین به‌عنوان عمده‌ترین تأمین کننده این ماده مورد بررسی و بازنگری علمی قرار گرفت و بر اساس موازین علمی و آزمایش‌های مقایسه‌ای، نسبت به ارزیابی و ارائه پیشنهاداتی برای تکمیل آن اقدام شد. تأثیر میزان pH ، نحوه حرارت دادن، رفع مزاحمت‌ها و تعیین معرف مناسب در بخش‌های مختلف این روش بیان شد و روش مناسب با توجه به هدف از اجرای آزمون در هر بخش تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Liquid and Solid PAC Purities for Use in Developing a National Standard

نویسندگان [English]

  • Shahrzad sadat Hosseini Behbahani 1
  • Sulmaz Boushehri 2
  • Gholamreza Reisi 3
1 BS Graduate of Civil Engineering, Islamic Azad Unniveristy, Ahwaz Branch, Ahwaz
2 MSc Graduate of Physical-Chemistry, Islamic Azad University, Omidiyeh Branch, Omidiyeh
3 BS Graduate of Applied Chemistry, Isfahan University of Technology, Isfahan
چکیده [English]

In recent years, poly aluminum chloride has been replaced as an efficient coagulant for other coagulating material. Despite the diversity in the formulations of this family of coagulants, it is necessary to develop a comprehensive national standrad for the qualitative analysis and determination method for these materials. The presents study aims to investigate the standard approach adopted in China as a major supplier of these coagulants. For this purpose, literature review, scientific findings, and test-based comparisons are exploited for the assessment of these materials and for developing relevant recommendations.In the course of these investigations, the effect of pH, heating procedure, elimination of impurities, and identification of proper reagents will be described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PAC
  • Tempreture
  • Purity
  • Indicator
1. Moghaddam, A. (2007). Aluminiuim compounds in water treatment and society health, Iran Corrosion committee, Tehran. (In Persian)
2. APHA. AWWA. WEF. (2005). Standard methods for the examination of water and wastewater, 21st Ed., USA.
3. Doughlas, A., Skoog, A., and Donald M. West. (1982). Fudamentales of aralyical chemistry, 4th Ed., Translated by saljeghe, A., Jahad-Daneshgahi Pub., Tehran. (In Persian)
4. Iranian National Standards Organization. (2007). Aluminium sulfate  used for water work-spesificatoins and test methals 3096, Tehran. (In Persian)
5. Vogle, A. (1978). Quantitative inorganic analysis, 4th Ed., Translated by poorseyyed, M.B. and Abbas zadeh Tavassoli, F., Nasher Daneshgahi Pub., Tehran. (In Persian)
6. Taghavipoor, A. (1997). Decomposision  of real samples, Arak University Pub., Arak. (In Persian)
7. Liquid Polyaluminium Chloride ANSI/AWWAB 408-10 Standard. (2003). China.