روش نوین در طراحی شبکه مصرف آب فرایندی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، بخش مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار، بخش مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

به‌منظور کاهش هزینه‌‌های تأمین آب و تصفیه پساب, مدیریت یکپارچه آب یکی از موضوعات مهم واحدهای فرایندی به‌شمار می‌رود. چند دیدگاه در راستای طراحی بهینه شبکه مصرف آب در صنایع نفت, گاز و پتروشیمی ارائه شده است. هر یک از این دیدگاه‌ها دارای نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود هستند. در پژوهش حاضر راهکاری عمومی و در عین حال ساده به‌منظور طراحی یکپارچه شبکه‌های مصرف آب در حالت ناهمدما پیشنهاد شد که دارای دو مرحله می‌باشد: (1) طراحی شبکه یکپارچه مصرف آب با استفاده از روش پتانسیل غلظتی، و (2) طراحی شبکه انرژی مربوط به شبکه مصرف آب طراحی شده در مرحله قبل با استفاده از روش گرافیکی پینچ. همچنین به‌منظور اعتبارسنجی و ارزیابی الگوریتم دو مرحله‌ای پیشنهادی, از یک مثال صنعتی استفاده شد. نتایج اعمال روش پیشنهادی بر روی این واحد صنعتی با نتایج روش‌های مبتنی بر قوانین فرایندی اعمال شده بر این واحد در سال 2014 مقایسه شد. شبکه مصرف آب طراحی شده با این روش در حالت ناهمدما در مقایسه با شبکه‌های طراحی شده با روش‌های دیگر، از نظر مقدار آب و انرژی مصرفی دارای هزینه سالانه کمتری است. از نتایج مهم این پژوهش توسعه یک الگوریتم جامع و جدید به‌منظور طراحی مفهومی شبکه‌های مصرف آب در حالت ناهمدما در صنایع فرایندی نظیر صنایع پتروشیمی و پالایشگاه‌های نفت و گاز است.مقدار آب مصرفی و هزینه سالانه کل در شبکه طراحی شده بر اساس روش پیشنهادی به ترتیب (Kg/s) 77/28 و ($/y)۷۹۴۲ و در شبکه ارائه شده بر اساس روش قبلی ‌به ترتیب (Kg/s) 78/28 و($/y)8427 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Novel Method in Designing Process Water Consumption Network in Oil, Gas and Petrochemical Industries

نویسندگان [English]

  • Reza Eslamloueyan 1
  • Reza Eslamloueyan 2
1 MSc, Dept. of Chemical Engineering, School of Chemical and Petroleum Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Assoc. Prof., Dept. of Chemical Engineering, School of Chemical and Petroleum Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Integrated management of water supply and wastewater treatment has an essential role for reduction of cost of supplying water and treating water effluents of industrial process plants. Several approaches have been proposed for optimal design of water networks in oil, gas and petrochemical industries. Each of these methods have their advantages and drawbacks. In the present study, a general and simple method is proposed for integrated design of non-isothermal water networks that consists of two stages: (1) designing of integrated water networks by using the concentration potential method, and (2) applying pinch algorithm to develop the energy network related to the designed water network at the first stage . Also, for verification of the suggested method an industrial case study has been investigated. The results of applying the proposed method on the industrial case study have been compared to those of obtained by heuristic based techniques at 2014. This comparison shows that the non-isothermal water network designed by our method has lower total annual cost with respect to water and energy consumption. The essential merit of the method presented in this study is the development of a general and new algorithm for conceptual design of non-isothermal water networks in petrochemical, oil and gas process industries. The amount of consumed water and the total annual cost in the designed network, based on the proposed method, are 77.28 (Kg/s) and 7942
($/y) respectively, and in the network presented based on the previous method are 88.28 (Kg/s) and 8427 ($/y) respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Water Network
  • Concentration Potential Method
  • Pinch Method
Ahmetovic, E., Ibric, N. & Kravanja, Z. 2014. Optimal design for heat-integrated water-using and wastewater treatment networks. Applied Energy, 135, 791-808.
Ahmetovic, E. & Kravanja, Z. 2012. Solution strategies for the synthesis of heat integrated process water networks. Chemical Engineering Transactions, 20 (29), 1015-1020.
Bagajewicz, M., Rodera, H. & Savelski, M. 2002. Energy efficient water utilization systems in process plants. Computers and Chemical Engineering, 26 (1), 59-79.
Bagajewicz, M. J., Pham, R. & Manousiouthakis, V. 1998. On the state space approach to mass/heat exchanger network design. Chemical Engineering Science, 53, 2595-2621.
Chen, Z., Hou, Y., Li, X. & Wang, J. 2014. Simultaneous optimization of water and heat exchange networks. Korean Journal of Chemical Engineering, 31 (4), 558-567.
Chen, Z. Y. & Wang, J. T. 2012. Heat, mass, and work exchange networks. Chemical Science Engineering, 6, 484-502.
Dong, H. G., Lin, C. Y. & Chang, C. T. 2008. Simultaneous optimization approach for integrated water-allocation and heat-exchange networks. Chemical Engineering Science, 63 (14), 3664-3674.
Feng, X., Li, Y. & Yu, X. 2008. Improving energy performance on water allocation networks through appropriate stream merging. Chinese Journal of Chemical Engineering, 16, 480-484.
Hou, Y., Wang, J., Chen, Z., Li, X. & Zhang, J. 2014. Simultaneous integration of water and energy on conceptual methodology for both single- and multi-contaminant problems. Chemical Engineering Science, 117, 436-444.
Leewongtanawit, B. & Kim, J. K. 2009. Improving energy recovery for water minimisation. Energy, 34 (7), 880-893.
Liao, Z., Rong, G., Wang, J. & Yang, Y. 2011. Systematic optimization of heat-integrated water allocation networks. Industrial and Engineering Chemistry Research, 27 (11), 6713-6727.
Linnhoff, B., Townsend, D. W., Boland, D., Hewitt, G. F., Thomas, B. E. A. & Guy, A. R. 1982. A user guide on process integration for the efficient use of energy. IChemE, 1, 12-120.
Liu, Z. Y., Yang, Y., Wan, L. Z., Wang, X. & Hou, K. H. 2009. A heuristic design procedure for water-using networks with multiple contaminants. AICHE, 55, 374-382.
Manan, Z. A., Tea, S. Y. & Alwi, S. R. W. 2009. A new technique for simultaneous water and energy minimisation in process plant. Chemical Engineering Research, 87, 1509-1519.
Pan, C. H., Shi, J. & Liu, Z. Y. 2012. An iterative method for design of water-using networks with regeneration recycling. AICHE., 58, 456-465.
Patino, M. J., Nunez, P. M., Serra, L. M. & Verda, V. 2011. Design of water and energy networks using temperature–concentration diagrams. Energy, 36 (6), 3888-3896.
Polley, G. T., Nunez, P. M. & Maciel, L. J. L. 2010. Design of water and heat recovery networks for the simultaneous minimization of water and energy consumption. Applied Thermal Engineering, 30, (16), 2290-2299.
Sahu, G. C. & Bandyopadhyay, S. 2012. Energy optimization in heat integrated water allocation networks. Chemical Engineering Science, 69 (1), doi: 10.1016/) ces. 2011.10.054
Savelski, M. & Bagajewicz, M. 1997. Design and retrofit of water utilization systems in refineries and process plants. AICHE, 2, 1-100.
Savulescu, L. E., Kim, J. K. & Smith, R. 2005a. Studies on simultaneous energy and water minimisationdpart II: systems with maximum re-use of water. Chemical Engineering Science, 60 (2), 3291-3308.
Savulescu, L. E., Kim, J. K. & Smith, R. 2005b. Studies on simultaneous energy and water minimisationePart I: systems with no water re-use. Chemical Engineering Science, 60, (12), 3279-3290
Savulescu, L. E., Sorin, M. & Simth, R. 2002. Direct and indirect heat transfer in water network systems. Applied Thermal Engineering, 22 (8), 981-988.
Sorin, M. & Savulescu, B. 2004. On minimization of the number of heat exchangers in water networks. Heat Transfer Engineering, 25, 30-38.