اصلاح ماسه‌های بادرفتی به‌کمک پسماند مواد نفتی برای ساخت لاگون‎های تصفیه فاضلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده

در این مقاله بر اساس مطالعات آزمایشگاهی، تحقیق بر روی اصلاح و بهسازی ماسه‌های بادی به‌منظور ایجاد بستر مناسب و استفاده از آن در کف‌سازی و جداره‌سازی لاگون‌های فاضلاب انجام شد. موادی که برای اصلاح این خاکها در نظر گرفته شدند پسماند‌ها و تفاله‌های مواد نفتی باقیمانده در برج تقطیر پالایشگاه‌ها بود. برای تأیید صلاحیت کاربرد پسماند‌های نفتی در ماسه منطقه، نمونه‌های مختلفی از ترکیب این مواد نفتی با ماسه محل ساخته شد و آزمایش‌های ژئوتکنیکی و محیط‌زیستی انجام گرفت. نتایج بررسی‌ها نشان داد که نمونه‌های ساخته شده با 5 درصد مواد نفتی، بالاترین مقاومت فشاری را داشتند. همچنین در این نمونه‌ها در مقایسه با نمونه‌های طبیعی، چسبندگی و ظرفیت باربری افزایش قابل ملاحظه و همچنین نفوذپذیری کاهش چشم‌گیری داشت. در این تحقیق اثرات میزان پسماند مواد نفتی، درصد مواد ریزدانه، رطوبت اولیه و همچنین ماندگاری این مواد در ماسه های مذکور ارزیابی شد. همچنین اثر فاضلاب بر روی مقاومت نمونه‌های ساخته شده و همچنین اثرات محیط‌زیستی آن بررسی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of Dune Sands by Residual Oil in Order to Use in Construction of Lagoons

نویسندگان [English]

  • Alborz Hajian nia 1
  • Esmaeel Aflaki 2
1 Ph.D. Student of Soil and Fondation, Dept. of Civil Eng., Amir Kabir Unviersity of Tech., Tehran
2 Assist. Prof., Dept. of Civil Eng., Amir Kabir University of Tech., Tehran
چکیده [English]

This research which is based on experimental work, devoted to study the improvement and stabilization of dune sands in order to create strong layer and stabilize slope and floor construction of sewage Lagoons. Materials used stabilizing these soils are residual oil from the refinery. To confirm the effectiveness of the use of residual oil to improve the mechanical properties of the sand, various samples with different percentages were tested. In besides, the geotechnical and environmental tests were done. Results demonstrate that samples made with 5% oil have highest shear and unconfined compaction strength. It revealed that in compare with natural samples, cohesion and loading capacity highly increased and permeability decrease well. Percentage of fine aggregate, minerals and durability of oil in soil material were also investigated. Finally, effects of sewage on the samples were analyzed, and performance the oils were evaluated in order to use in lagoons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dune Sand
  • Residual oil
  • Improvement of Geotechnical Properties
  • Geo-Environment Impact
  • Lagoon
Niazi, Y. (2002) Stabilization of desert soils by lime and portland cement M.Sc. Thesis, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad EPA. (2004) Guideline wastewater and evaporation lagoon construction Environmental Protection Agency, Australia. Tabatabai, A. M. (2000) Pavement road Marakze Nashr Pub., Tehran Reed, Jr., Kenneth, R.R., and Meyers, M.G. (1981) Soil stabilization materials and methods U.S. Patent Pub., USA. Loehr, R.C., Rogers, L.A., and Erickson, D.C. (2001) Mobility of residues at petroleum industry hazardous waste land treatment sites Water Science and Technology 25 (3), 191-196 Kezdi, A. (1986) Stabilized earth roads developments in geotechnical engineering, No.19, Elsevier, Amsterdam. Mitchell, J. K. (1993) Fundamentals of soil behavior 2nd Ed., John Wiley and Sons Inc., New York. Yong, R. N., Mohammed, L.F., O’Shay, T.A., and Hoddinott, K.B. (1994) Retention and transport of oil residue in a loamy soil In: O'shay, T. A. and Hoddinott, K.B. (Eds) Analysis of soils contained with petroleum constituent, ASTM, Philadelphia Mohammed, L. F. (1995) Assessment of saline soil stabilization via oil residue and its geo-environmental implications Ph.D. Thesis, McGill University, Canada. Fahad, A., Thomas, H. R., and Cleall, P.J. (2006) An assessment of the possibility of stabilizing sabkha soils using oil lakes residue - reuse of waste materials Ph.D. Thesis Nathingham University, UK.