بررسی فنی و اقتصادی هزینه‌های استفاده از آب خاکستری در ساختمان‌های بلند مرتبه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب و فاضلاب، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور و عضو انجمن مخترعین ایران

2 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، گروه مهندسی آب و فاضلاب

چکیده

ایران به‌دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان با محدودیت منابع آب مواجه است. در جوامع شهری که کمبود منابع آب دارند، پساب حاصل از تصفیه فاضلاب می‌تواند به‌عنوان منبعی قابل اطمینان و جایگزین به‌ویژه برای آبیاری فضای سبز محسوب شود. این منابع آب می‌تواند در قسمت‌های مختلف مانند فلاش تانک سرویس‌های بهداشتی، آبیاری مزارع و غیره استفاده شود. همچنین این آب می‌تواند در صنایع مختلفی مانند نساجی، شیمی، پلاستیک و ساختمان مورد استفاده قرار گیرد. در این میان مصارف شرب و پخت‌وپز که میزان ناچیزی از مصرف کل را شامل می‌شود، نیاز به کیفیت مناسب مطابق با استانداردهای آب شرب دارند و سایر مصارف می‌توانند توسط منابع آب غیر شرب تأمین شوند. این تحقیق با هدف کمک به استفاده مجدد از آب خاکستری در ساختمان‌های بلند مرتبه توسط طرح‌های انگیزشی و فرهنگ‌سازی برای تشویق سازندگان جهت اجرای این ایده‌ در پروژه‌های خود انجام شده است. در این تحقیق به تأثیر سپتیک تانک دو مخزنه در کاهش پارامترهای TSS، P، N، COD و BODپرداخته شد. متأسفانه تعرفه‌های موجود خرید انشعاب آب از شرکت‌های آب و فاضلاب تابعی از عرصه و اعیان ساختمان بوده و پارامترهای حجمی در آن ملاحظه نشده است. لذا نیاز به اصلاح شیوه تعرفه‌گذاری برای انشعابات آب و فاضلاب می‌باشد. با توجه به هزینه‌های مازاد ایجاد انشعابات جداسازی آب خاکستری از آب سیاه و هزینه‌های تصفیه به‌همراه بازچرخانی در همان ساختمان، با ارائه طرح‌های تشویقی و پیشنهادی به سازندگان و بخش صنعت، این طرح قابلیت اجرایی و توجیه اقتصادی پیدا خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic and Technical Investigation of Grey Water Reuse in High-Rise Buildings in Iran

نویسندگان [English]

  • Ashkan Rohani Farahmand 1
  • Mostafa Tizghadam Ghazani 2
1 Former Graduate Student of Water and Wastewatwer Engineering, Shahid Abbaspour Engineering Campus, Shahid Beheshti University, and Member of Iranian Socierty of Inventors
2 Assist. Prof., Division of Water and Wastewatwer Engineering, Shahid Abbaspour Engineering Campus, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Iran is located in an arid and semi-arid zone with limited water resources. In urban areas where water supplies are short, effluents from wastewater treatment plants can be considered as a reliable alternative source to supply water, especially for such urban uses as flushing and landscape irrigation. The effluents can be used to supply the water for textile, chemical, plastic, and construction industries in addition to agricultural irrigation. While these demands can be supplied from non-potable water resources such as treatment effluents, the water required for drinking and cooking that accounts for only a small portion of the total consumption must be supplied from those resources that conform to quality standards. The objective of the present study was to develop incentive plans and innovative designs that would assist builders and inhabitants of high-rise buildings to implement and employ grey water reuse systems. The study also investigated the effects of emoploying two-storage septic tanks to improve such water parameters as BOD, COD, N, P, and TSS. Given the fact that water connection charges in Iran are only a function of total land and building areas with volumetric parameters excluded, the current pricing system for water and sewage connections needs to be revisited and duly adjusted. The additional costs of systems required for segregating black water from grey water and recirculating treated water within the building may not be economically justifiable and, thus, the incentive plans are expected to provide the required justification for both the water industry and the builders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grey Water
  • high-rise buildings
  • Economic Solution
<http://greywateraction.org/contentabout-rainwater-harvesting/> (Nov. 2015)
<http://ndwmc.irimo.ir/far/> (2015, 2016)
<http://www.fix.com/blog/making-use-of-gray-water/> (Nov. 2015)
DE Chatel, F., Holst-Warhaft, G. & Steenhuis, T., 2014, Water scarcity, security and democracy: A mediterranean Mosaic, Cornell University, Atkinson Center for a Sustainable Future and GWP-MED.
Deputy of Planing and Strategy, 1992, Principele and criteria for designing urban water supply projects, Pub. No. 3-117, Tehran. (In Persian)
Emmerson, G., 2003, Greywater reuse in other countries and its applicability to Jordan, Center for the Study of the Built Environment (CSBE).
Jamab Consulting Engineers, 2004, Arid and semiarid layout compatible application studies, Tehran, Iran. (In Persian)
Jeppersen, B. & Solley, D., 2004, Model guidelines for domestic greywater reuse for Australia, Research Report No. 107. Urban Research Association of Australia, Brisbane City Council.
President of Strategic planning and Technical and Adminestrative Office System, 2008, Environmental regulations guid water Reuse and recycle waste,Pub. No. 535, Tehran, Iran. (In Persian)
World Health Organization, 2010, Guidline for the safe use of wastewater, USA.
World Health Organization., 2010, "Regional office for the eastern Mediterranean (WHO-ROEM)", Overview of greywater management: Health considerations. , USA.
Yuneslu, S., 2008, Modify of water reuse pattern, Pezhvak Farhang Publisher, Tehran. (In Persian)