بررسی میزان فلوراید آب شرب و شاخص DMF در شهر دامغان در سال 80-79

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بهداشت محیط

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

در این پژوهش، غلظت فلوراید منابع آب شرب شهر دامغان و میزان شاخص DMF (تعداد دندان‌های پوسیده، کشیده و پرشده) در بین 560 دانش‌آموز 15-12 سال (297 پسر و 263 دختر) مدارس راهنمایی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. غلظت فلوراید منابع آب شرب شهر دامغان، در فصول کم باران به طور متوسط 0/37 میلی‌گرم در لیتر و در فصول پرباران 0/6 میلی‌گرم در لیتر به دست آمد. شاخص DMF  در بین دانش‌آموزان 12 ساله، برابر با 2 به دست آمد. مقدار ذکر شده فوق با توجه به طبقه‌بندی سازمان جهانی بهداشت در رابطه با شاخص DMF ، در سطح دوم قرار گرفت و میزان پوسیدگی در شهر دامغان "کم" می‌باشد. با توجه به اطلاعات به دست آمده فوق می‌توان چنین استنباط نمود که میزان فلوراید آب شرب به طور نزدیکی با میزان پوسیدگی دندان در جوامع مختلف ارتباط دارد و منطقی‌ترین پیشنهاد برای کاهش پوسیدگی دندان در جوامع، تنظیم میزان فلوراید آب شرب آن‌ها در حد مطلوب و استاندارد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Fluoride Dosage in Driniking Water and DMF Index in Damghan City

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Nasehi nia 1
  • Simin Naseri 2
1 M.Sc.
2 Faculty member. Tehran University of Medical Science
چکیده [English]

Fluoride is one of the important elements. There are so many controversial scientific points of view regarding fluoride and its presence in food chain. Water fluoridation is the best and most reliable method for the control of dental caries. In this research, the presence and concentration of fluoride in drinking water resources in the city of Damghan and DMF index (decayed, missed, filled) between 560 school students (12-15) was investigated. The mean concentration of fluoride in water supplies of Damaghan city was measured in low rain seasons 0.37 mg/l and high rain seasons 0.6 mg/l the DMF index for 12 year sold student was equal 2.00 that comparing these data with the WHO classify cation for DMF index, showed them to be considered in the second surface (low) classificatino. For conclusion, based on the mentioned data, a significant correlation may be found between the two parameters in different communities, and the most logic solution for the control of dental cavities in these communities, is the adjusment of fluoride concentration in drinking water.

1- Michard, C., (1996). "Fluoridation Friend or foe? Water Conditioning & Purification, interNational issue, Spotlight on Amesterdom, Volume 38, Number 8.
2- http://www Filtter direct. Com/Fluoride. htm.
3- Green, bero,A.C, Clesoert, I, S., (1999). "Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater", Published by American Water Works Association.